skarga na beczynność

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim

W dniu 12 stycznia 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia pełnomocnictw W. Porębskiego

W dniu 28 września 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Skarga na bezczynność PZA w sprawie BIP

W dniu 27 listopada do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skierowaliśmy za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego czyli PZA, skargę na bezczynność.

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Rozpoczęliśmy publikowanie dokumentów jakie otrzymaliśmy od różnych instytucji i podmiotów w ramach złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.