rewident

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Mateusz Paradowski - redaktor naczelny serwisu przesłał pismo do KIBR po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielem Biura Rzecznika Dyscyplinarnego.

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Skierowaliśmy do PZA wniosek o udostępnienie następujących informacji:

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Zwróciliśmy się o kopie następujących dokumentów oraz zadaliśmy pytanie: