MSiT

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Poprosiliśmy o następujące informacje i kopie dokumentów: