SPRAWY i WNIOSKI

Poniżej przedstawiamy zestawienie efektów działań strażniczych, jakie były i są prowadzone w ramach programu "obywatelska WSPINKA".

Obywatelska kontrola działalności instytucji publicznych oraz wydatkowanych przez te podmioty pieniędzy jest konstytucyjnym przywilejem, z którego w Polsce korzysta się jeszcze nader rzadko. Pod koniec 2014 roku zarząd Fundacji powołał nowy program i zgodnie z jego założeniami rozpoczęliśmy prowadzenie działań strażniczych. Korzystając z doświadczeń nabytych w dotychczasowej działalności, skoncentrowaliśmy się na społeczno-obywatelskiej kontroli różnych podmiotów działających w turystyce i sporcie w tym także zajmujących się wspinaczką.

WSPINKA jako pierwsza organizacja wspinaczkowa utworzyła, zgodnie z wymogami przepisów prawa, swój BIP, starając się w ten sposób promować dobre praktyki w zakresie dostępu do informacji publicznej. Od początku 2015 roku rozpoczęliśmy kontrolę przejrzystości prowadzonych działań i wydatkowanych środków publicznych w różnych instytucjach i podmiotach. Najczęściej nasze wnioski o udostępnienie informacji publicznych, spotykały się z pozytywną reakcją i otrzymywaliśmy dokumenty i informacje, które nas interesowały. Niestety czasem zdarzało się, że napotykaliśmy na problemy i niezbędne było zwrócenie się o pomoc do sądów w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa.

Wszystkie działania w ramach programu "obywatelska WSPINKA" były prowadzone społecznie przez Mateusza Paradowskiego - redaktora naczelnego serwisu wspinka.org. Niebagatelne wsparcie merytoryczne Fundacja WSPINKA otrzymała od jednej z najbardziej znanych organizacji strażniczych w Polsce - Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez pomoc finansową - przekazując 1% lub wpłacając darowiznę. Można także bezpośrednio włączyć się w prace WSPINKI jako wolontariusz.

W zestawieniu poniżej można znaleźć dwa rodzaje zagadnień tematycznych: wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz ewentualne sprawy sądowe, prowadzone w ramach realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane w zestawieniu mogą być sortowane w każdej kolumnie, co ułatwi wyszukiwanie interesujących informacji.

Tytuł Tematyka Data zdarzeniasortuj malejąco Status

Wniosek PZA, IŚW Nasze Skały o udostępnienie do wspinaczki skał rezerwatu Skamieniałe Miasto

Wnioski
11 kwi 2012
Zakończone

Wykonane prace na drogach wspinaczkowych w ramach projektu LIFE+

Wnioski
20 lut 2015
Zakończone

Oficjalne pisma PZA w sprawie Fiali oraz Wzgórza 502

Wnioski
23 lut 2015
W trakcie

"Przewodniki dla wspinaczy" wydany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wnioski
16 kwi 2015
Zakończone

Zadania realizowane przez Związek Gmin Jurajskich we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu

Wnioski
17 kwi 2015
Zakończone

Główny Urząd Geodezji i Kartografii odpowiada w sprawie mapy w "Przewodniku dla wspinaczy"

Wnioski
17 kwi 2015
Zakończone

Umowy zawarte pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym a Polskim Związkiem Alpinizmu

Wnioski
4 Maj 2015
Zakończone

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Wnioski
11 Maj 2015
Zakończone

Korespondencja pomiędzy Polskim Związkiem Alpinizmu i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wnioski
11 Maj 2015
Zakończone

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Wnioski
11 Maj 2015
W trakcie

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Wnioski
14 Maj 2015
Zakończone

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Wnioski
28 Maj 2015
Zakończone

Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA

Wnioski
19 cze 2015
W trakcie

Materiały informacyjne i punkty asekuracyjne w ramach zadań Związku Gmin Jurajskich

Wnioski
27 lip 2015
Zakończone

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Sprawy
29 lip 2015
W trakcie

Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?

Wnioski
29 lip 2015
Zakończone

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

Wnioski
10 wrz 2015
Zakończone

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Sprawy
25 wrz 2015
Zakończone

Dokumenty związane z działaniami dostępowymi IŚW Nasze Skały PZA

Sprawy
23 lis 2015
W trakcie

Skarga na bezczynność PZA w sprawie pism IŚW Nasze Skały

Sprawy
24 lis 2015
W trakcie

Skarga na bezczynność PZA w sprawie BIP

Sprawy
27 lis 2015
Zakończone

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim

Sprawy
27 lis 2015
W trakcie

Gdzie są uzgodnione przez Włodzimierza Porębskiego dokumentacje i zainstalowane ringi ?

Wnioski
11 gru 2015
Zakończone

Dokumenty związane ze szkoleniami ekiperskimi PZA w 2014 roku

Wnioski
17 sty 2016
W trakcie

Sprawozdania z kursów ekiperskich Polskiego Związku Alpinizmu w latach 2008 - 2015

Wnioski
18 sty 2016
W trakcie

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia pełnomocnictw W. Porębskiego

Sprawy
29 lip 2016
W trakcie

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Zabierzów dokumentację i instalację w Dolinie Kobylańskiej ?

Wnioski
3 sie 2016
Zakończone

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?

Wnioski
3 sie 2016
Zakończone

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

Sprawy
19 sie 2016
Zakończone

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z osobami kierującymi bazą tatrzańską

Wnioski
14 sie 2017
W trakcie

Strony